Αποσυρση Αυτοκινητων

Η απόσυρση ενός αυτοκινήτου ή αλλιώς η οριστική διαγραφή αυτού είναι η διαδικασία με την οποία ένα αυτοκίνητο παραδίδεται για ανακύκλωση και διαγράφεται από το όνομα του ιδιοκτήτη, την εφορία και τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών, κοινώς το αυτοκίνητο αποσύρεται οριστικά από την κυκλοφορία.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. λειτουργεί με την άδεια της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), τηρώντας τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας.

Η εταιρία αναλαμβάνει εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε τίποτα πέρα από το να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία διαγραφής του αυτοκινήτου. Μετά το πέρας της διαδικασίας η εταιρία σας χορηγεί τα νόμιμα πιστοποιητικά καταστροφής/οριστικής διαγραφής.

Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται η εταιρία για την διεκπεραίωση διαγραφής αυτοκινήτου ανάλογα με την νομική μορφή του ιδιοκτήτη.

Δραστηριοποιούμαστε και στην Λήμνο για την απόσυρση αυτοκινήτων.

Δικαιολογητικά Απόσυρσης Αυτοκινήτων

 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Πινακίδες οχήματος
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (αν ο κάτοχος του αυτοκινήτου είναι αλλοδαπός, αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής)
 • Βιβλίο μεταβολών (στην περίπτωση φορτηγού)
 • Υπεύθυνη δήλωση/Εξουσιοδότηση προς την επιχείρηση για την διαδικασία απόσυρσης του οχήματος συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Πινακίδες οχήματος
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
 • Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας
 • Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
 • Βιβλίο μεταβολών (στην περίπτωση φορτηγού)
 • Υπεύθυνη δήλωση/Εξουσιοδότηση προς την επιχείρηση για την διαδικασία απόσυρσης του οχήματος συμπληρωμένη και επικυρωμένη και να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας δίπλα στην υπογραφή
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Πινακίδες οχήματος
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 • Αντίγραφο ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
 • Βιβλίο μεταβολών (στην περίπτωση φορτηγού)
 • Υπεύθυνη δήλωση/Εξουσιοδότηση προς την επιχείρηση για την διαδικασία απόσυρσης του οχήματος συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα
 • Προσωρινή ακινησία Η αίτηση οριστικής διαγραφής πρέπει να γίνει στην εφορία της άδειας κυκλοφορίας
 • Απώλεια άδειας κυκλοφορίας Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα δηλώνει την απώλεια της άδειας κυκλοφορίας
 • Απώλεια πινακίδας/πινακίδων Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα δηλώνει την απώλεια των πινακίδων
 • Κατάσχεση Θα πρέπει να εξοφληθεί οποιαδήποτε οφειλή έχει προκαλέσει την κατάσχεση του
  οχήματος.
 • Κληρονομιά Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι θανών, θα πρέπει να γίνει αποδοχή κληρονομιάς και αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας στα ονόματα των κληρονόμων.
 • Παρακράτηση Όταν το αυτοκίνητο αγοράζεται με γραμμάτιο ή με δάνειο, η κυριότητα του οχήματος
  παρακρατείται και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας ως «Παρακράτηση κυριότητας» Για να αρθεί η παρακράτηση, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη που διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει πλέον οφειλή και προβαίνει σε άρση παρακράτησης.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα (εξουσιοδότηση – υπεύθυνη δήλωση) έτοιμα προς εκτύπωση – συμπλήρωση προκειμένου να τις προσκομίσετε στα ΚΕΠ για επικύρωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Επιλέγοντας να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας κερδίζετε χρήματα από την υπολειμματική αξία του αυτοκινήτου σας, δεν επιβαρύνεστε πια από τα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, ΚΤΕΟ και προστατεύετε το περιβάλλον.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να παραλάβει το αυτοκίνητό σας με ασφάλεια από το χώρο σας κατόπιν συνεννόησης δικής σας με τον οδηγό, σε περίπτωση που είναι σε ακινησία.

Ο οδηγός της εταιρίας σας δίνει να υπογράψετε το δελτίο παραλαβής του οχήματος το οποίο παραδίδεται στην ΕΔΟΕ και μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο από την επιχείρηση.

Σε αυτή την περίπτωση μειώνεται η υπολειμματική αξία του αυτοκινήτου και κατ’ επέκταση το κέρδος σας.

Φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαγραφής του αυτοκινήτου για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε και μόλις ολοκληρωθεί η διαγραφή του σας ενημερώνουμε για την έκδοση του Τελικού Πιστοποιητικού Καταστροφής.


ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

  Στείλτε μας το μήνυμα σας

  Ρωτήστε μας οποιαδήποτε απορία έχετε και θα είμαστε στην διάθεση σας το συντομότερο.