Εταιρικο προφιλ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε

Η “ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ” με διακριτικό τίτλο “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.” ιδρύθηκε στις 4/12/2007 με την υπ’αριθμ. 64808/82/B/07/13 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης- ΦΕΚ 13881/7.12.2007)

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί συνέχεια της εταιρίας  ΑΦΟΙ ΣΑΜΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. που δραστηριοποιούνταν στον ίδιο χώρο από το 1997.

Τα πρώτα χρόνια (1997 – 2001) πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και το στήσιμο του εργοστασίου. Την περίοδο αυτή ξεκίνησε η δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων και η παραγωγή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης που διατηρήθηκε μέχρι το 2006. Από τη χρόνια εκείνη η εταιρία επιτάχυνε τους ρυθμούς ανάπτυξης με σκοπό να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς της ανακύκλωσης. Οι νέοι στόχοι και οι υποχρεώσεις που απέρρεαν από αυτές οδήγησαν στην ίδρυση της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

Στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. οι συνεργάτες μας είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρίας. Είναι η αφοσίωση τους και η εμπειρία τους που μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. 

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Καλέστε μας

Στείλτε μας E-mail

Γνωρίστε Αναλυτικότερα Την Εταιρεία Μας

Το Όραμα μας - Aegean Recycling Εταιρεία Ανακλυκλωσης - Χυτήρια

Το Όραμα Μας

Ξεκινήσαμε τρεις άνθρωποι, να φτιάξουμε μια επιχείρηση στο νησί μας. Οι επιλογές ήταν πολλές αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά που θα αφήνει κάτι στον τόπο μας.

Περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ - Aegean Recycling - Εταιρεία Ανακύκλωσης - Χυτήρια

Εταιρικό Προφίλ

Η “ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ” με διακριτικό τίτλο “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.” ιδρύθηκε στις 4/12/2007.

Περισσότερα

Οι Αρχές μας - Aegean Recycling Εταιρεία Ανακύκλωσης & Επεξεργασίας Αποβλήτων Αστικού & Βιομηχανικού Τύπου

Οι Αρχές Μας

Τα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν προτεραιότητα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ–ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

Περισσότερα

Τεχνικές Υποδομές - Aegean Recycling Εταιρεία Ανακύκλωσης & Επεξεργασίας Αποβλήτων Αστικού & Βιομηχανικού Τύπου

Τεχνικές Υποδομές

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε μισθωμένο χώρο έκτασης 5,2 στρεμμάτων στη θέση Άγιος Ευστράτιος.

Περισσότερα