Οι Αρχες Μας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν προτεραιότητα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ–ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε., δεδομένου ότι το ίδιο το έργο της εταιρίας έχει σοβαρό κοινωνικό αντίχτυπο. Είναι πρόδηλο ότι η απομάκρυνση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων απόβλητων από το περιβάλλον έχει σαν αποτέλεσμα μια ασφαλής και υγιή κοινωνία.
Η ευθύνη όμως της εταιρίας απέναντι στην τοπική κοινότητα δεν σταματάει εδώ αλλά επεκτείνεται και σε δράσης εκπαίδευσης.
Πιο αναλυτικά, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ –ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε., έχει υπογράψει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για σειρά επισκέψεων των σχολείων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης.
Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει από τις 22-1-2009 και συνεχίζεται ακόμα με μέσο όρο μια επίσκεψη το μήνα.

Συνεργασίες με Εκπαιδευτικούς φορείς

Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα Πανεπιστημίων αλλά και η συνεχής ενημέρωση μαθητών από τα σχολεία της Λέσβου για τη σημασία και έργο της ανακύκλωσης αποτελεί στρατηγικής σημασία στόχο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ και εντάσσεται στις προτεραιότητες της διοίκησης.
Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για σειρά επισκέψεων των σχολείων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει από τις 22-1-2009 και συνεχίζεται ακόμα με μέσω όρο μια επίσκεψη το μήνα.
Όσον αφορά στις συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια σε προγράμματα που προωθούσαν την ανακύκλωση αποβλήτων και τη χρήση τους σε παραγωγικές διαδικασίες μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω έρευνες:

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος) και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος σε θέματα ανακύκλωσης. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από 25/06/12 έως 06/08/12 και από 01/07/14 έως 31/08/14. Το πρόγραμμα ήταν χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 75 % από κοινοτικούς και κατά 25 % από εθνικούς πόρους.

 • Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης του Τμήματος Περιβάλλοντος, με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην πραγματοποίηση μετρήσεων σκόνης και αέριων σωματιδίων από 23/08/13 έως 01/09/13. Η έρευνα ήταν χρηματοδοτούμενη από την εταιρία.
 • Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του Τμήματος Περιβάλλοντος, στη διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης ανακυκλωμένου γυαλιού στην παραγωγή αντιολισθητικού οδοστρώματος με μείγμα αδρανών και γυαλιού. Η έρευνα διήρκησε από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 2013 και ήταν χρηματοδοτούμενη από την εταιρία.
 • Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στην εκπόνηση μελέτης ανακύκλωσης Φ/Β κυψελών και κρυστάλλων ΟΤΚΖ χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα», διάρκειας 9 μηνών με ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 40 %. Η σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έγινε στις 15/10/12 και στόχος ήταν η έρευνα για περαιτέρω αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών που θα προκύπτουν από την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των κρυστάλλων ΟΤΚΖ

Υγεία και Ασφάλεια

Η εξασφάλιση εργασιακής υγείας και ασφάλειας αποτελεί κύρια προτεραιότητα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Με βασικό άξονα την πρόληψη η εταιρία κάνει συνεχείς βελτιώσεις στα προγράμματα υγείας και ασφάλειας επενδύοντας στις τελευταίες τεχνολογίες ανακύκλωσης, σε μεθόδους πρόληψης ατυχημάτων κατά την εργασία, σε προστατευτικό εξοπλισμό και άλλα προληπτικά μέτρα.
Συγκεκριμένα η εταιρία έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 • έχει συμβληθεί με ιδιωτικό γιατρό που επισκέπτεται κάθε μήνα τη μονάδα
 • κατά τη διάρκεια της εργασίας οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, παπούτσια εργασίας, γυαλιά, κράνη) που προβλέπονται
 • η εταιρία πρόσφατα ενεργοποίησε πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας , κατ αρχήν για 10 εργαζόμενους, σε συνεργασία με την Τράπεζα ALPHA που αφορά ετήσιους ελέγχους (check up) και διαγνωστικές εξετάσεις μέσω ΠΕΔΥΥ, οδοντιατρικές παροχές κλπ.
 • όλα τα μηχανήματα και τα φορτηγά συντηρούνται περιοδικά σύμφωνα με τον κατασκευαστή και τηρείται βιβλίο συντήρησης για το καθένα. Ειδικά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι (κλαρκ –τσάπα – φορτηγά με γερανούς – ανυψωτικό για ΟΤΚΖ – αεροφυλάκια) είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα από την επιθεώρηση εργασίας Π.Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Πειραιά – Δ. Αττικής – Αιγαίου (τμήμα ασφάλειας και υγείας Χίου).
  Επίσης, γίνονται σεμινάρια ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε αίθουσα του εργοστασίου με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων . Εκεί υπό την καθοδήγηση του τεχνικού ασφαλείας ή του υπεύθυνου παραγωγής οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας στην ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων, για ζητήματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής του εργοστασίου, για τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρία και άλλα θέματα που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων.
  Οι άνθρωποί μας διατηρούν μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης σε ζητήματα υγείας και υποστηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες της εταιρίας για βελτίωση των όρων υγιεινής και ασφάλεια στην εργασία.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Καλέστε μας

Στείλτε μας E-mail

Δειτε Παρακατω

Πληροφοριες για την Ιστορια μας

Το Όραμα μας - Aegean Recycling Εταιρεία Ανακλυκλωσης - Χυτήρια

Το Όραμα Μας

Ξεκινήσαμε τρεις άνθρωποι, να φτιάξουμε μια επιχείρηση στο νησί μας. Οι επιλογές ήταν πολλές αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά που θα αφήνει κάτι στον τόπο μας.

Περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ - Aegean Recycling - Εταιρεία Ανακύκλωσης - Χυτήρια

Εταιρικό Προφίλ

Η “ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ” με διακριτικό τίτλο “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.” ιδρύθηκε στις 4/12/2007.

Περισσότερα

Τεχνικές Υποδομές - Aegean Recycling Εταιρεία Ανακύκλωσης & Επεξεργασίας Αποβλήτων Αστικού & Βιομηχανικού Τύπου

Τεχνικές Υποδομές

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε μισθωμένο χώρο έκτασης 5,2 στρεμμάτων στη θέση Άγιος Ευστράτιος.

Περισσότερα